जन्मदिनको शुभकामना दिन बाइबलका यी ५ पदहरु

भजनसंग्रह २०:४ उहाँले तपाईंको मनोरथ पूरा गरून्‌,  र तपाईंका सबै योजनाहरू सफल गराऊन्‌। भजनसंग्रह ९१:११ किनकि उहाँले आफ्‍ना स्‍वर्गदूतहरूलाई,  तिम्रा सबै मार्गमा रक्षा गर्नलाई आज्ञा दिनुहुनेछ। सपन्याह ३:१७ परमप्रभु तेरा…

0 Comments

येशु ख्रिष्टका ५ वटा प्रसिद्ध भनाईहरु ।

यूहन्ना १४:६ येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “बाटो, सत्‍य र जीवन म नै हुँ। मद्वारा बाहेक कोही पनि पिताकहाँ आउन सक्‍दैन मत्ती ६:३३ तर पहिले उहाँको राज्‍य र उहाँका धार्मिकताको खोजी गर,…

0 Comments

आफ्‍नै हित मात्र नखोज, तर अरूका हितलाई पनि हेर।

१. मानिसहरूले तिमीहरूसँग जस्‍तो व्‍यवहार गरून्‌ भन्‍ने तिमीहरू चाहन्‍छौ, तिमीहरूले पनि तिनीहरूसँग त्‍यस्‍तै व्‍यवहार गर  मत्ती ७ः१२ २‍ आकाशका चराचुरुङ्गीलाई हेर। तिनीहरूले न त बीउ छर्छन्, न अन्‍न कटनी गर्छन्,…

0 Comments

अँधेरी संसार – कथा

‘तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है...म तपाईले लगाएको गुन कहिल्यै पनि बिर्सनेछैन...’ ‘ल मलाई धन्यवाद दिनुपर्दैन,मैले त आफ्नो कर्तव्य पो पूरा गरेको नि |’ भावनाले मलाई धन्यवाद दिई | म…

0 Comments
Read more about the article संगतिमा भेला हुने बारे बाइबलका यी ६ पदहरु ।
File Photo

संगतिमा भेला हुने बारे बाइबलका यी ६ पदहरु ।

हिब्रू १०:२५ कति जनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्‍छ, तर हामीचाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौं। तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको तिमीहरूले देखेका हुनाले एउटाले अर्कालाई झन्‌ प्रोत्‍साहन देओ। प्रेरित २:४२ तिनीहरू…

0 Comments

जाउ जाउ लाग्ने के रहेछ त्यहाँ ? – सायरी

जाउ जाउ लाग्ने के रहेछ त्यहाँ ? गाउने बजाउने गर्दोरहेछन त्यहाँ आत्मा बचाउन र बाँच्न धाउदारहेछन त्यहाँ के रहेछ त्यो रहस्यमय कुरा ? गाँउदै बजाउँदै महिमा गर्दोरहेछन त्यहाँ हुदोरहेछ इश्वरको…

0 Comments

येशुका ७ वटा ‘ म हुँ ‘ भन्ने दाविहरु ।

१. म जिवनको रोटी हुँ । यूहन्ना ६:३५ येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो  “जीवनको रोटी म हुँ। मकहाँ आउने भोकाउनेछैन, र ममाथि विश्‍वास गर्ने कहिल्‍यै तिर्खाउनेछैन। २. म संसारको ज्योती हुँ ।…

0 Comments