उपवास प्रार्थनाका प्रकारहरु ।

उपवास प्रार्थनाका प्रकारहरु ।

  • Post author:
  • Post category:Devotion
  • Post comments:0 Comments
  • Reading time:1 mins read
You are currently viewing उपवास प्रार्थनाका प्रकारहरु ।

बाइबलमा उपवासको प्रकारको बारेमा बताएको खासै पाईदैन तर पनि उपवास लामो या छोटो समयको उपवासको बारेमा हामि देख्छौ मोशाले ४० दिन ४० रात सिनै पर्बतमा खाना र पानि विना नै बिताए भनि बाइबलले बताएको छ (प्रस्थान ३४ः२८) । एस्तरले सुसनमा ३ दिन र तिन रात पानि र खाना नखाई उपवास बस्ने घोषणा गरिन (एस्तर ४ः१६) । त्यसैगरी दानियल ३ हप्तासम्म उपवास बसको कुरा पाउँछौँ । दानियल १०ः२–३

त्यसकारण आफ्नो अगुवाई अनुसार लामो र छोटो समयको उपवास बस्न आफैले योजना बनाएर उपवास बस्न सकिन्छ ।
केही उदाहरणहरु ः

१. पानी मात्र खाएर बेलुकीको खाना सम्म ।

२. पानी मात्र खाएर दिउँसो २ बजेसम्म ।

३. सामान्य फलुफूल खाएर ३ दिन सम्म ।

४. एक छाक मात्र खाएर ४० दिन सम्म ।

 

Footnote :

प्रस्थान ३४ः२८

एस्तर ४ः१६

दानियल १०ः२–३

 

Leave a Reply