बाइबल के हो ? बाइबलको बारेमा पूरा जानकारी ।

बाइबल भन्ने शब्द ल्याटीन भाषाको बिव्लीया र ग्रीक भाषाको शब्द बिबलोस बाट आएको हो । जसको अर्थ पुस्तहरुको संङग्रह हुन्छ । बाइबलचाहीँ ६६ वटा पुस्तकको सङ्गालो हो । जुन १५०० वर्षको अवधीमा ४०…

Continue Readingबाइबल के हो ? बाइबलको बारेमा पूरा जानकारी ।

साँचो उपवास बस्नकोे उद्देश्यहरु के के हुन ?

१ पश्चातापी, चुर्ण र तोडिएको हृदय लिएर प्रभुको अघि आफूलाई नम्र तुल्याएर उहाँको शरणमा गएर उहाँको अधिनमा बस्न । – याकूव ४ः७–१०, २ इतिहास ७ः१४–१६, भजनसग्रह ५१ः१७ २. सबै परिस्थितिबाट अलग भएर परमेश्वरलाई…

Continue Readingसाँचो उपवास बस्नकोे उद्देश्यहरु के के हुन ?