Nepali Christian Podcast | Episode 001 | Ps. Prem Subba |

आदरणिय पाष्टर प्रेम सुब्बा सित उहाँको विश्वासको यात्रा अनी सेवकाइको चुनौती र आशिषको बारेमा कुराकानी । भिडियो हेर्नुहोस । https://www.youtube.com/watch?v=mxb8hHqNFQI&t=202s

Continue ReadingNepali Christian Podcast | Episode 001 | Ps. Prem Subba |