बाइबल के हो ? बाइबलको बारेमा पूरा जानकारी ।

बाइबल भन्ने शब्द ल्याटीन भाषाको बिव्लीया र ग्रीक भाषाको शब्द बिबलोस बाट आएको हो । जसको अर्थ पुस्तहरुको संङग्रह हुन्छ । बाइबलचाहीँ ६६ वटा पुस्तकको सङ्गालो हो । जुन १५०० वर्षको अवधीमा ४०…

Continue Readingबाइबल के हो ? बाइबलको बारेमा पूरा जानकारी ।

Nepali Christian Podcast | Episode 001 | Ps. Prem Subba |

आदरणिय पाष्टर प्रेम सुब्बा सित उहाँको विश्वासको यात्रा अनी सेवकाइको चुनौती र आशिषको बारेमा कुराकानी । भिडियो हेर्नुहोस । https://www.youtube.com/watch?v=mxb8hHqNFQI&t=202s

Continue ReadingNepali Christian Podcast | Episode 001 | Ps. Prem Subba |