बाइबलमा उपवास प्रार्थना गर्दा आएका केही जवाफहरु ।

बाइबलमा उपवास प्रार्थना गर्दा आएका केही जवाफहरु ।

  • Post author:
  • Post category:Devotion
  • Post comments:0 Comments
  • Reading time:1 mins read
You are currently viewing बाइबलमा उपवास प्रार्थना गर्दा आएका केही जवाफहरु ।

१. उपवासको प्रार्थनाले बाँझोपनमा आशिष ल्याउन सक्छ । जुन कुरा हन्नाको जीवन मा देखिन्छ । जसरी हन्नाले छोरा जन्माईन । – १ शमूएल १ः८–१०

२. उपवासको प्रार्थनाले दुष्टको हरेक युक्तिहरुलाई असफल पार्न सक्छ । जुन कुरा एस्तरको जीवनमा देख्दछौँ । – एस्तर ४ः१–१७, ६ः१–१०

३. उपवासको प्रार्थनाले सिंहजस्तो डरलाग्दो जनावरको मुखबन्द गर्न सक्छ । जुन कुरा दानियलको जीवनमा देख्दछौँ । दानिएल ६ः१०÷१८–२३

४. उपवासको प्रार्थनाले अन्यायको बन्धन फुकाउन, अत्याचारमा परेकाहरुलाई मुक्त गर्न र अत्याचारको जुवा भाँचिदिन सक्छ । – यशैया ५८ः६

५. उपवास प्रार्थनाले परिक्षामाथी विजय ल्याउँदछ । जुन कुरा येशू ख्रीष्टको जिवनमा देख्दछौँ । – मत्ती ४ः१–११

 

Footnotes

१ शमूएल १ः८–१०

एस्तर ४ः१–१७, ६ः१–१०

दानिएल ६ः१०÷१८–२३

यशैया ५८ः६

मत्ती ४ः१–११

 

Leave a Reply