‘‘ नेपाली इसाई जवानहरुमा बढ्दो अन्यजाती विवाह ’’

परिचय नेपाली नेपाली इसाई जवानहरुमा बढ्दो अन्यजाती विवाह बढ्दो सख्यामा भईरहेको छ । विश्वासी केटाले अन्यजाती केटीलाई भगाएर विवाह गर्ने अनी विश्वासी केटी अन्यजाती केटा सित भागेर विवाह गर्ने क्रम बढ्दै गइरहेको छ…

Continue Reading‘‘ नेपाली इसाई जवानहरुमा बढ्दो अन्यजाती विवाह ’’