चेला हुनको लागी येशूले राख्नुभएका ६ शर्तहरु ।

चेला हुनको लागी येशूले राख्नुभएका ६ शर्तहरु ।

  • Post author:
  • Post category:Devotion
  • Post comments:0 Comments
  • Reading time:1 mins read
You are currently viewing चेला हुनको लागी येशूले राख्नुभएका ६ शर्तहरु ।

१. येशू ख्रीष्टलाई सबैथोक भन्दा बढि प्रेम गर्नु ।

“यदि कोही मकहाँ आउँछ, र आफ्ना बुबा, आमा, पत्नी, छोरा(छोरीहरू र दाजुभाइ, दिदी(बहिनीहरूलाई र आफ्नै प्राणलाई समेत तुच्छ ठान्दैन भने, त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन। लूका १४ः२६
– येशूलाई प्रेम गर्ने तुलनामा अरुलाई गर्ने प्रेम निम्न स्तरको जस्तो लागोस् ।

२. आफूलाई ईन्कार गर्नु ।

तब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्दछ भने, उसले आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रूस उठाएर मेरो पछि लागोस् । मत्ती १६ः२४
– आफ्नो अधिकार गुमाउनु ताकी उहाँको अधिनतामा जिउनु ।

३. आफ्नो क्रूस उठाउनु ।

तब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्दछ भने, उसले आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रूस उठाएर मेरो पछि लागोस्। मत्ती १६ः२४
– क्रूस यो संसारमा निन्दा र अनादरको मार्ग हो । क्रूसले अपमान र सतावटलाई दर्शाउछ । जुन येशूलाईमाथी मानिसहरुले लादेका थिए ।

४. एकअर्कालाई प्रेम गर्नु ।

यदि तिमीहरूले एक(अर्कालाई प्रेम ग¥यौ भने, यसैबाट सबैले जान्नेछन्, कि तिमीहरू मेरा चेलाहरू हौ।” यूहन्ना १३ः३५
– १ कोरन्थी १३ः४–७ यो प्रेम विना हाम्रो चेलापन उदास र निस्कृय वैरागलाग्दो मात्र हुन्छ ।

५ येशू ख्रीष्टको वचनमा अटल रहनु ।

येशूले आफूमाथि विश्वास गर्ने यहूदीहरूलाई भन्नुभयो, “तिमीहरू मेरो वचनमा रह्यौ भने तिमीहरू साँच्चै मेरा चेला हौ। युहन्ना ८ः३१
– लुका ९ः६२ आफ्नो हात हलोमा लगाएर पछिल्लीतिर हेर्ने कोही पनी परमेश्वरको राज्यको हकदार हुदैँन ।

६. सबै कुरा त्यागी उहाँको पछि हिड्नु ।

यसकारण तिमीहरूमध्ये जसले आफूसित भएका सबै थोक त्याग्दैन, त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन। लुका १४ः३३
– येशूको पछी म हिड्न लागे ….. । जुन कुराले उहाँको पछी हिड्न देखी रोक्दछ त्यो कुरालाई त्याग्नु ।

 

Leave a Reply